Verkoopsvoorwaarden

1. Het factuur is contant betaalbaar behoudens tegenstrijdig beding.

2. Iedere vertraging van betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verschuldigdheid mee van een verwijlsintrest aan 12% per jaar en een schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50 euro.

3. Annulering voor een opleiding is enkel mogelijk via mail naar opleiding@ctparamedics.be

4. Ieder lid van de CTP Community is bij annulering van deelname binnen de 48 uur voor de start van de opleiding of bij afwezigheid, een no show fee van 40 euro per sessie verschuldigd. Bij ziekte, ongeval of overlijden staan wij alsnog een annulering toe mits voorleggen van de nodige documenten. CT Paramedics vraagt om deze documenten binnen de 5 kalenderdagen na datum van de opleiding te bezorgen via mail naar opleiding@ctparamedics.be.

5. Niet-leden van de CTP Community blijven, bij annulering van deelname binnen de 48 uur voor de start van de opleiding (sessie) of bij afwezigheid, het volledig inschrijvingsgeld van de opleiding verschuldigd.  Bij ziekte, ongeval of overlijden staan wij alsnog een annulering toe mits voorleggen van de nodige documenten.  CT Paramedics vraagt om deze documenten binnen de 5 kalenderdagen na datum van de opleiding te bezorgen via mail naar opleiding@ctparamedics.be.

6. Bij opleidingen die gratis worden aangeboden voor leden en niet-leden van de CTP Community, is men bij annulering van deelname binnen de 48 uur voor de start van de opleiding een no show fee van 40 euro verschuldigd. Bij ziekte, ongeval of overlijden staan wij alsnog een annulering toe mits voorleggen van de nodige documenten.  CT Paramedics vraagt om deze documenten binnen de 5 kalenderdagen na datum van de opleiding te bezorgen via mail naar opleiding@ctparamedics.be.

7. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

8. Maatschappelijke zetel: Vrijheidsstraat 12, 2280 Grobbendonk kbo 0872.693.954

Verkoopsvoorwaarden opleidingen op maat

Als lid van de Community en lid van de erkende dienst van CT Paramedics kan u een opleiding uit ons aanbod gratis organiseren in uw eigen praktijk of op een andere locatie.
Voorwaarden voor een gratis opleiding op maat:
* U moet lid zijn van de Community en erkende dienst van CT Paramedics
* Er moeten minimum 10 deelnemers aanwezig zijn (Deelnemers die geen lid zijn van de CTP Community kunnen tegen betaling deze opleiding bijwonen.)
Aanvragen dienen steeds via mail te gebeuren naar opleiding@ctparamedics.be

Als lid van de Community van CT Paramedics kan u een opleiding uit ons aanbod organiseren in uw eigen praktijk of op een andere locatie tegen een voordeliger tarief. Een aanvraag voor offerte dient steeds via mail te gebeuren naar opleiding@ctparamedics.be

Niet-leden van de CTP Community kunnen een opleiding op maat bestellen.
Een aanvraag voor offerte dient steeds via mail te gebeuren naar opleiding@ctparamedics.be

Annulatievoorwaarden voor opleidingen op maat

Voor leden van de CTP Community zal er een annulatiekost van 40 euro/persoon worden aangerekend indien:

  • Er niet voldaan wordt aan de vereiste van minimum 10 deelnemers per sessie.
  • Er één van de verwachte deelnemers afwezig is.

De opleiding op maat dient minimum 2 weken vóór de geplande datum geannuleerd te worden. In onderling overleg kan de aanvrager de opleiding verschuiven naar een latere datum en dit zonder extra kosten.

Bij annulatie van een opleiding op maat minder dan 2 weken vóór de geplande datum, zal ongeacht de reden, de annulatiekost 450 euro bedragen.

Voorwaarden maand gratis lidmaatschap

Leden die vanaf 16/04/20 lid worden van de CTP Community, zijn voor de 1e maand gratis lid. Gebeurt er binnen de maand een opzeg, dan stopt het lidmaatschap na 1 maand en volgt er geen factuur. Gebeurt er geen opzeg binnen de maand, dan wordt het abonnement verlengd voor 12 maanden en volgt er na de 1e maand een factuur van €275 voor lidmaatschap voor 1 jaar.