Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

  1. Het factuur is contant betaalbaar behoudens tegenstrijdig beding.
  2. Iedere vertraging van betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verschuldigdheid mee van een verwijlsintrest aan 12% per jaar en een schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50 euro.
  3. Annulering voor een opleiding en adviesopdrachten is vanaf 01/01/2021 enkel mogelijk via het klantenportaal mits onderstaande voorwaarden met uitzondering van de e-learningmodules. Het annuleren van e-learningmodules is niet mogelijk.
  4. Ieder lid van de erkende dienst van CT Paramedics is bij annulering van deelname aan een opleiding binnen de 48 uur voor de start van de opleiding of bij afwezigheid, een no show fee van 40 euro (exclusief BTW) per sessie verschuldigd. Bij ziekte, ongeval of overlijden staan wij alsnog een annulering toe mits voorleggen van de nodige documenten. CT Paramedics vraagt om deze documenten binnen de 5 kalenderdagen na datum van de opleiding te bezorgen via het klantenportaal. (instuurdatum = ontvangstdatum)
  5. Niet-leden blijven, bij annulering van deelname aan een opleiding binnen de 48 uur voor de start van de eerste sessie van een opleiding of bij afwezigheid, het volledig inschrijvingsgeld van de opleiding verschuldigd.
  6. Bij opleidingen die gratis worden aangeboden, is men bij annulering van deelname binnen de 48 uur voor de start van de opleiding een no show fee/bedrag van 40 euro (exclusief BTW) verschuldigd. Bij ziekte, ongeval of overlijden staan wij alsnog een annulering toe mits voorleggen van de nodige documenten.  CT Paramedics vraagt om deze documenten binnen de 5 kalenderdagen na datum van de opleiding te bezorgen via het klantenportaal. (instuurdatum = ontvangstdatum)
  7. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.
  8. Maatschappelijke zetel: Vrijheidsstraat 12, 2280 Grobbendonk kbo 0872.693.954

Annulatievoorwaarden voor opleidingen en advies op maat

  1. De opleiding op maat dient minimum 2 weken vóór de geplande datum geannuleerd te worden. In onderling overleg kan de aanvrager de opleiding verschuiven naar een latere datum en dit zonder extra kosten. Bij annulatie van een opleiding op maat minder dan 2 weken vóór de geplande datum, zal ongeacht de reden, de annulatiekost 450 euro (exclusief BTW) bedragen.
  1. Advies op maat dient minimum 2 weken voor de geplande datum geannuleerd worden. In onderling overleg kan de aanvrager de opdracht verschuiven naar een latere datum en dit zonder extra kosten. Bij annulatie van een adviesopdracht op maat na ondertekening van de overeenkomst en tot 14 dagen voor de aanvang van de eerste sessie is een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de deelnameprijs verschuldigd. Bij annulatie minder dan 14 dagen voor de aanvang van de eerste sessie is het volledige bedrag van de opdracht verschuldigd.