Privacyverklaring

CT Paramedics bv kbo 0872.693.954, Vrijheidsstraat 12 2280 Grobbendonk verwerken persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij onze data protection officer Kris Proost via mail: gdpr@ctparamedics.be

Verwerkingsdoeleinden

CT Paramedics verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, verwerken van gezondheidsgegevens met het oog op facturatie,  opvolgen van bestellingen leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en segmentatie op basis van praktijkvoering en interesse, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame voor realiseren van bedrijfsdoeleinden).

Cookies

Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u het platform/de website van CT Paramedics bv wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. b – f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd.

Enkel voor wat betreft het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame gebeurt de verwerking op basis van artikel 6.1. a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Indien CT Paramedics optreedt als verwerker in kader van deze Europese Verordening van 26.04.2016 261/679 zal zij steeds de regelgeving van deze Verordening naleven. De gegevens van patiënten van de zorgenverstrekker worden verwerkt zoals beschreven in art. 5.2 en 5.3 van de samenwerkingsovereenkomst CT Paramedics-verpleegkundig team.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen verbonden aan van de groep (CTP Connect 0668.452.338 en Easix 0631.723.287 allen op adres Vrijheidsstraat 12 2280 Grobbendonk) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met CT Paramedics bv verbonden zijn of met enige andere partner van CT Paramedics bv;

CT Paramedics bv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding minimum 7 jaar en de bepaling op vlak van het Riziv: gegevens voor het patiëntendossier minimum 5 jaar).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

-een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: gdpr@ctparamedics.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De klant kan ten alle tijden zijn persoonsgegevens aanpassen, wissen of zich uitschrijven.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Data Protection Officer via e-mail: gdpr@ctparamedics.be of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact(at)apd-gba.be).