Kennisbox

Wat zijn de voorwaarden voor het aanbrengen van oogzalf of oogdruppels?

Nomenclatuur

Het attesteren van “Aanbrengen van oogdruppels en/of oogzalf in de postoperatieve fase” is aan enkele voorwaarden verbonden:

  1. De prestaties mogen maximaal tot 30 dagen na de ingreep geattesteerd worden. De dag van de ingreep is inbegrepen in deze 30 dagen.
    • Je mag het voorschrift nooit voor langer dan 30 dagen inplannen.
    • Heeft jouw patiënt twee opeenvolgende operaties per oog? Dan kan je tweemaal 30 dagen aanrekenen.
  2. Er kan met geen enkele andere prestatie tijdens dezelfde zorgzitting gecumuleerd worden, met uitzondering van de basisverstrekking.
  3. Je kan dit niet attesteren in de preoperatieve fase, bij laseroperaties of in geval van een infectie zonder dat er een operatie aan voorafgegaan is.

Indien je deze zorgen toch factureert wanneer dit niet postoperatief is, dan zullen de bedragen door de mutualiteiten tot 2 jaar na de operatiedatum worden teruggevorderd. De mutualiteiten kijken na bij het ziekenhuis welke ingreep de patiënt heeft ondergaan en op welke datum.

🙋‍♀️Opgelet: Laseroperaties worden niet gezien als een heelkundige ingreep. Het aanbrengen van oogdruppels na een laseroperatie wordt dan ook niet terugbetaald. Wel kan je een factuur aan jouw patiënt bezorgen. Deze is dan volledig door de patiënt te betalen.

💡Het RIZIV bekijkt momenteel met een adviesgroep of laseroperaties kunnen opgenomen worden in de nomenclatuur. Wij houden je op de hoogte van hun beslissing.

Gerelateerde Artikels