Nieuws 3 mei 2024

Maturiteit als fundering: de kracht van visie en leiderschap

Maturiteit als fundering: de kracht van visie en leiderschap

Maturiteit in de vorming van thuisverplegingspraktijken is een cruciale factor die de kwaliteit van zorg en praktijkvoering sterk beïnvloedt. Het traject van een beginnende thuisverplegingspraktijk wordt vaak ingezet met een fundamentele drive om zorg te bieden, een ambitie die een sterke motivatiebron vormt. Deze initiële fase kenmerkt zich echter vaak door een gebrek aan gestructureerd beleid en strategisch inzicht. In tegenstelling tot gevestigde organisaties met een welomlijnde visie, worstelen deze startende praktijken vaak met het definiëren van hun richting en het opbouwen van een solide basis.

Overtuigd van je eigenheid?
👉 Geef ons een seintje voor een vrijblijvend gesprek.

Proces

De ontwikkeling van een thuisverplegingsgpraktijk is een proces waarbij elke organisatie zich onderscheidt door unieke ambities en doelstellingen. Starters zonder een expliciete visie ervaren vaak onduidelijkheid in hun doelen en de toegevoegde waarde die ze beogen voor zichzelf of de samenleving. De uitdagingen beginnen zich te manifesteren wanneer de praktijk zichzelf moet positioneren, een netwerk moet opbouwen, en multidisciplinaire contacten moet leggen. Ondanks deze uitdagingen is de overbrugging van deze initiële hindernissen vaak haalbaar door de juiste ondersteuning en kennis in huis te halen en een netwerk op te bouwen.

Begrensd

De groei van een thuisverplegingspraktijk is sterk afhankelijk van het leiderschap en de visie van de oprichter of coördinerende verpleegkundige. Eénmaal de opstartfase achter de rug is komt de volgende fase die gekenmerkt wordt door het opmaken van basisafspraken die bijdragen aan zowel een betere zorg als een verbeterde werking van de praktijk in het algemeen. Echter, de evolutie van een praktijk is begrensd door de maturiteit van de leidinggevende. Een coördinator met onvoldoende maturiteit kan de groei en ontwikkeling van het team beperken, terwijl een sterke leider de praktijk naar hogere niveaus van maturiteit, en dus van praktijkvoering, kan tillen.

Balans

Het nastreven van ondernemerschap binnen de thuiszorg is een significante stap die vaak wordt tegengehouden door angst voor het onbekende of een onwil om verder te kijken dan de traditionele verpleegkundige taken. Dit vraagt om een balans tussen persoonlijke ambitie en professionele ontwikkeling, waarbij zelfreflectie en het aangaan van uitdagingen essentieel zijn. Groei in maturiteit ondersteunt het opmaken van een duidelijke richting en het eigen maken van sterke leidinggevende capaciteiten, evenals een visie die door het hele team wordt gedeeld en nageleefd.

Continue verbetering

In gevallen waar praktijken starten vanuit een hoger maturiteitsniveau of ondersteund worden door een solide structuur en visie, is de groei en stabiliteit aanzienlijk sterker. De evolutie van een praktijk naar een onderneming vereist een toewijding aan continue verbetering, het zoeken naar externe kennis en ondersteuning, en het ontwikkelen van een breder dienstenaanbod dat dikwijls niet alleen gebaseerd is op nomenclatuurgebonden prestaties.. Dit proces leidt niet alleen tot een verbetering in de kwaliteit van zorg, maar ook tot een stabielere en aangenamere werkomgeving voor collega’s/medewerkers.

Onderscheiden en ontwikkelen

Samengevat,  maturiteit speelt een fundamentele rol in de vorming en groei van thuisverplegingspraktijken. Het vereist een proactieve aanpak, duidelijke visie, en sterk leiderschap om niet alleen te voldoen aan de huidige zorgbehoeften, maar ook om de praktijk te onderscheiden en te ontwikkelen tot een bloeiende onderneming die bijdraagt aan de maatschappij en het welzijn van zowel de zorgontvangers als de zorgverleners.

Om te meten waar jij en jouw organisatie staan op het gebied van maturiteit, ontwikkelde CT Paramedics een maturiteitsscan. De inzichten die deze scan oplevert verwerken we in een succesplan, dat de doelen van jouw praktijk scherp stelt.

Wil je graag weten hoe jouw praktijk scoort? Maak dan een afspraak voor jouw maturiteitsscan.