Vlaanderen heeft nood aan een nieuwe beweging binnen de wereld van de zelfstandige thuisverpleegkundigen. Schaalvergroting, nieuwe werkingsstructuren, kwaliteitseisen, accreditering, softwarevereisten, digitalisatie, werkdruk, work-life, gegevensdeling… dwingen de (zelfstandig) zorgverlener keuzes te maken naar de toekomst. CTP stelt vast dat lokaal goed werkende praktijken de weg kwijtraken en nood hebben aan een bredere ondersteuning.

CT Paramedics wil ondersteuning bieden door een netwerk te faciliteren van thuisverpleegkundige praktijken en andere zorgverleners verdeeld over Vlaanderen en alle eerstelijnszones.

Als je met jouw praktijk lid wordt van de CTP Community, maak je deel uit van een groter geheel van zorgverleners die met elkaar verbonden worden, samenwerken en kwaliteit van zorg vooropstellen. Elke praktijk behoudt daarbij haar eigenheid en autonomie.

De CTP Community

De CTP Community bevat een 1000-tal leden, met thuisverpleegkundige praktijken verspreid over het merendeel van de eerstelijnszones in Vlaanderen.

kaart

Wat wil CT Paramedics binnen zijn community realiseren?

  • Een ‘samen sterk’-verhaal uittekenen met behoud van eigenheid van de praktijk
  • Ondersteuning bieden bij de veranderende werking en structuren in Vlaanderen
  • Ondertekenen van een verbindend charter waardoor alle leden gestimuleerd worden om kwaliteit na te streven en de patiënten en doorverwijzers weten waarvoor we staan
  • Samenwerkingsakkoorden afsluiten met patiëntenorganisaties, ziekenhuizen, gezondheidsinstellingen, artsenpraktijken,… met als doel een patiëntenstroom te genereren.
  • Streven naar een betrouwbaar en ondersteunend softwarepakket
  • Samenwerken met de beroepsorganisatie VBZV in functie van belangenverdediging, maar met eigen vertegenwoordiging in het NPTV (Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen)
  • Uniforme marketing opzetten met aanbieding van een eigen website die centraal gevoed wordt
  • Nieuwe dienstverlening opstarten zoals focusgroepen organiseren en diensten verder uitwerken en verbeteren die het de zorgvrager mogelijk maken langer thuis te blijven wonen

Word lid van de CTP Community met jouw praktijk

Eens beslist om met jouw praktijk toe te treden tot onze community, heb je de volgende keuze: ofwel ontwikkelt jouw praktijk zich tot een eigen erkende dienst met behoud van eigen werking, die ondersteund wordt door CTP (powered by CTP), ofwel sluit je je aan bij de bestaande erkende dienst van CTP, waar een aantal specifieke huisregels gelden, zonder dat de eigenheid van de praktijk verloren gaat.

Indien jouw praktijk groot genoeg is om een eigen erkende dienst op te richten, kan je jouw eigen erkende dienst oprichten met begeleiding van CT Paramedics. In dat geval is het concept “Erkende dienst powered by CTP” iets voor jou.

Erkende dienst Powered by CTP

 

Indien je praktijk niet groot genoeg is om een eigen erkende dienst op te richten, kan jouw praktijk ook toetreden tot de erkende dienst van CT Paramedics.

Erkende dienst CT Paramedics

Word lid van de CTP Community als individueel verpleegkundige

Wil je wel deel uitmaken van het netwerk, maar ga enkel jij en niet jouw volledige praktijk deelnemen aan de CTP Community? Dan geniet jij alsnog voordeliger van een brede waaier aan diensten en krijg je allerlei kortingen bij onze partners. Een lidmaatschap wordt voor een jaar aangegaan. Leden betalen ofwel €25/maand of €275 eenmalig voor een heel jaar.

Ontdek de ledenvoordelen

Een vraag? Wij zijn er voor jou!

Heb je vragen of wens je meer informatie over onze diensten? Wij zijn er voor jou! Geef ons gerust een seintje en we helpen je graag verder!

Neem contact op